Batala

img
Batala
Hungry Point Batala
# A-1549, Near Salwan Dairy, Gurdaspur Road, Simbal Chowk, Batala (P.B.)-143505
Batala Punjab 143505
India
Phone: 9115105222
X